Face Lift Peptide Cream

$80.00

Giú́p cho làn da hồi phục
Cream Peptide với chuổi Axid Amin dạng kem sẽ dùng ngoài da để giúp cho làn da hồi phục nhanh chống hơn. Lý tưởng cho làn da đã tiếp súc với nhêìu hoá chất, bị tổn thương hoặc bị lão hóa. Hãy dùng chung với Liposome, Collagen và PEPTIDE SERUM.

Danh mục:

Mô tả

Giú́p cho làn da hồi phục
Cream Peptide với chuổi Axid Amin dạng kem sẽ dùng ngoài da để giúp cho làn da hồi phục nhanh chống hơn. Lý tưởng cho làn da đã tiếp súc với nhêìu hoá chất, bị tổn thương hoặc bị lão hóa. Hãy dùng chung với Liposome, Collagen và PEPTIDE SERUM.

Call Us To Place An Order