Clear Skin Pore Refining Balm

$35.00

Kem làm co nhỏ chân lông
Clear Skin Pore Refining Balm sẽ giúp làm sạch và làm co nhỏ chân lông khi có chân lông to, mụn cám hoặc mụn bọc. Hãy dùng chung với CLEAR SKIN OIL CONTROL CREAM và CLEAR SKIN ACNE CLEANSER.

Danh mục:

Mô tả

Kem làm co nhỏ chân lông
Clear Skin Pore Refining Balm sẽ giúp làm sạch và làm co nhỏ chân lông khi có chân lông to, mụn cám hoặc mụn bọc. Hãy dùng chung với CLEAR SKIN OIL CONTROL CREAM và CLEAR SKIN ACNE CLEANSER.

Call Us To Place An Order